Vyberte stránku

JUDr. Petra Mužáková

Advokátka

Ve smlouvách jako doma

Smysluplná spolupráce vzniká, když se dělá srdcem

Jsem advokátka. Chtěla jsem jí být od svých 15 let. Cesta to nebyla vždy snadná – párkrát jsem z ní sešla a zase se na ni vrátila zpátky. Až jsem pochopila, že ať už dělám cokoli, smysl to má pouze tehdy, když to dělám srdcem. A v ten moment se mi celá advokacie proměnila v zábavného parťáka, správnou intelektuální výzvu, spousty poutavých mezilidských příběhů a něco, co mě obrovsky naplňuje. Miluji být advokátkou – a jsem za to vděčná.

Zkušenosti jsem sbírala ve státním sektoru, korporátu a advokátních kancelářích. Nakonec jsem zjistila, že ráda tvořím podle svých vlastních hodnot a ideálů a tak jsem se pustila na samostatnou dráhu.

Pokud budete chtít kousek cesty sdílet se mnou, budu moc ráda. Budu na Vaší straně, kdykoli se problémy budou jevit právně či mezilidsky složitě, či až neřešitelně. Zažila jsem to již mnohokrát. Ze zkušenosti vím, že nic se nejí tak horké, jak se to uvaří, a že vše jde lépe, když na to člověk není sám.

Čím se zabývám

Advokacie je kouzelná pro svoji pestrost, pokrývá mnoho životních situací a otázky, na kterých můžeme spolupracovat, se často liší. Proto jsou i oblasti, jimiž se zabývám, různorodé – stejně jako praxe v advokátních kancelářích, v nichž jsem působila. Každá ze tří níže uvedených oblastí mě baví a ve své praxi jsem se jí věnovala.

Nemovitosti a vše kolem nich

Byty, domy a pozemky jsou spojeny s řadou práv a povinností. Ať už je chcete kupovat, prodávat či třeba darovat, je třeba myslet na spoustu detailů, aby vše klaplo tak, jak má. A to i v případě pronájmů či správy bytových domů. Ráda Vás provedu všemi možnými záludnostmi této oblasti práva.

Vymáhání pohledávek

Protože u smluv také často dochází k situacím, kdy jedna strana neplní to, k čemu se původně zavázala. Dochází pak k vymáhání povinností druhé strany, třeba k zaplacení dlužné částky. Dopad dluhů a pohledávek není nikdy příjemný, a proto se budu snažit o to, aby Vás to co nejméně zasahovalo.

Starost o Vaše smlouvy

Sepis smluv, revize smluv nebo jejich připomínkování. Za svou praxi jsem jich viděla nepočítaně. Ať už se jednalo o výstavbu trafostanice nebo dodávku a servis výtahů. Podstatou věci však zůstává vytvořit funkční smlouvu, podle které se bude dobře spolupracovat všem smluvním stranám.

Jsem součástí projektů České advokátní komory – Advokáti do školAdvokáti do dětských domovů.

Čemu věřím

  • smírné řešení existuje
  • stručným a jasným smlouvám
  • vyváženým smluvním vztahům
  • smyslu pro spravedlnost
  • konstruktivním řešením

Moje odměna

Odměnu zpravidla sjednávám podle vzájemné dohody jako hodinovou, úkonovou nebo podle advokátního tarifu (dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb.).

Osobně preferuji následující postup

  • nejprve mi řeknete, s čím Vám mohu pomoci,
  • já zvážím, zda mi na to stačí odbornost a zda mi to čas dovolí,
  • poté odhadnu časovou náročnost a řeknu Vám cenu,
  • následně si to spolu buď odsouhlasíme, nebo ne,
  • pokud se jedná o náročnější věc, sjednávám platbu zálohy předem.